Han&Henne er en av butikkene som eies og drives av:

EldaTech, Elektronikk & Data Teknikk
Laskengrenda 54
3221 Sandefjord
Norge

Foretaksnummer:
944158685