Nye produkter

Nye produkter

Our Video Youtube

Personvern

Informasjon om behandling av personopplysninger

I løpet av sommeren 2018 ble GDPR (General Data Protection Regulation) implementert i en ny personopplysningslov. Som eier og juridisk ansvarlig er EldaTech, Elektronikk & Data Teknikk behandlingsansvarlig for alle registrerte personopplysninger på strazz.no Nedenfor finner du en oversikt over dine rettigheter og en beskrivelse av hvordan EldaTech behandler dine personlige opplysninger.

Ved etablering av et kundeforhold hos oss registreres og innsamles personopplysninger. Vi benytter kryptert forbindelse (https) mellom din PC og vår server. Opplysningene som samles inn er navn, adresse, mobiltelefon nummer og e-post adresse. Ditt passord er IKKE leselig av oss. I tillegg oppbevares opplysninger om tidligere kjøp. Formålet er å kunne utføre bestillinger og holde kontakt med deg som kunde. Personopplysninger vil aldri bli gitt videre til 3. part uten kundens samtykke. Unntatt fra dette er våre betalingspartnere som er underlag de samme personvernregler (GDPR) som oss. Betalingspartnere vi benytter i dag er Bambora (https://www.bambora.com/no/no/compliance/databeskyttelse/) og PayPal (https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=no_NO)

Vi benytter oss av informasjonskapsler for å gjøre ditt besøk på strazz.no så behagelig som mulig for deg som bruker. Informasjonskapsler lagres lokalt på din PC og du råder full og helt over disse og kan slettes når du måtte ønske det. Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger som behandles av EldaTech, og har derfor rett til;


a) å få en oversikt over de opplysninger som behandles.
b) å kunne laste ned dine personopplysninger til din egen PC
c) å be om at feilaktige eller ufullstendige opplysninger korrigeres.
d) å be om at personopplysninger skal slettes eller at bruk av personopplysninger skal begrenses.
e) å protestere dersom du mener personopplysninger behandles i strid med formålet.
f) å kreve at personopplysninger som behandles av EldaTech utleveres til deg eller at disse utleveres direkte til annen behandlingsansvarlig etter din anmodning. Utlevering forutsetter at personopplysningene behandles på bakgrunn av avtale eller samtykke, og at utlevering er tekniske mulig (dataportabilitet).

Dine forespørsler eller krav angående punktene b) til e) vil bli vurdert av EldaTech i hvert enkelt tilfelle. Hvis du ønsker informasjon eller har spørsmål om det som er nevnt over, kan du kontakte EldaTech. (eldatech@eldatech.no) eller se vår nettbutikk under Personvern. Du kan slette informasjonskapsler og slette/endre dine personlige opplysninger under Min Konto på nettbutikken (krever innlogging)